Telepati


Hei bloggen.

Jeg vet at mange lurer på hvordan telepati fungerer. Det meste av telepati kommer ikke som ord, men følelse. Telepati er en ny og avansert kommunikasjonsmetode, som i fremtiden vil bli sett likt på som verbal- og muntlig kommunikasjon. 

For å lære telepati, må du lære å føle mer. Mer enn det kan jeg ikke si, da utviklingen er individuell. Jeg vet også, av hva de telepatiske evnene forteller at mange har vansker med å ta meg og det jeg sier seriøst, men siden vi lever i en ny tid, er telepati en kommunikasjonsmetode vi vil se mer til.


#telepati